Primærforebyggende alkoholundervisning i ungdomsskolen: Positive korttidseffekter

  • Britt Unni Wilhelmsen
  • Jon Chr. Laberg

Abstract

 

SAMMENDRAG

Et forebyggende prosjekt om alkohol for 13-14 åringer er gjennomført ved Universitetet i Bergen.

Målsettingen for prosjektet var å utsette debutalder for drikking og redusere eksperimentering med alkohol.

Elevene deltok i 10 timer prosjektorientert undervisning, som bygget på korrigering av elevenes alkoholforventninger

og flertallsmisforståelser om alkohol. Resultatene på kort sikt var positive: Ingen prosjektelever

rapporterte alkoholdebut fem måneder etter prosjektstart. Blant elever som eksperimenterte med

alkohol før prosjektstart, ble det registrert en nedgang på 25%. Elever som gjennom prosjektet hadde redusert

sine forventninger til alkohol, hadde også redusert alkoholbruk. To ulike strategier for å øke elevenes

involvering i prosjektet ble prøvd ut, og størst elevinvolvering ble observert når lærere, gruppeledere og

elever fikk klare retningslinjer for sine roller i prosjektet. Videre arbeid med primærforebyggende alkoholundervisning

i skolen bør ta utgangspunkt i elevenes egne forestillinger om alkoholbruk. Det er behov for

forskning som kan bidra til å sikre varige effekter av alkoholforebyggende tiltak.

Published
2009-10-14
How to Cite
Wilhelmsen, B. U., & Laberg, J. C. (2009). Primærforebyggende alkoholundervisning i ungdomsskolen: Positive korttidseffekter. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.338