Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv

  • Hilde Pape

Abstract

 

SAMMENDRAG

Hvorfor er alkohol så populært blant unge mennesker? Dette viktige spørsmålet har vært gjenstand for få

empiriske studier. Forskningsbasert kunnskap om alkoholens positive sider og forsterkende egenskaper er

derfor av begrenset omfang. Derimot har tallrike undersøkelser fokusert på ulike skadevirkninger som følge

av tenåringsdrikking. Resultatene av denne forskningen har bidratt til å understreke behovet for en aktiv

rusforebyggende innsats. Innsikt i alkoholens opplevde goder er imidlertid nødvendig for å kunne utvikle

effektive forebyggingsstrategier. På denne bakgrunn er søkelyset i artikkelen rettet mot psykososiale funksjoner

ved unge menneskers drikkevaner. Spørsmål knyttet til gruppepress og modell-læring vil også bli berørt.

Hensikten er å formidle sentrale funn fra nyere forskning på feltet. Oppsummeringsvis tyder resultatene på at

alkohol har en særlig appell til ungdom som er veltilpassede og sosialt anlagte. Samtidig ser det ut til at

drikking kan bidra til å fremme utviklingsprosessen i ungdomstida, men at det primært handler om indirekte

effekter. Hvilke implikasjoner de ulike funnene har mht. forebygging, er skissert i avslutningsdelen.

Pape H.

 

Teenage alcohol use from the perspective of psychological development.

Nor J Epidemiol

E

Why is alcohol so popular among young people? So far, few studies have addressed this important question.

The body of scientific research on the positive and reinforcing aspects of drinking is accordingly of limited

extent. Numerous studies have focused on the harmful effects of teenage alcohol use and the findings clearly

underscore the importance of primary prevention. Knowledge about the perceived advantages of alcohol use

is needed to develop effective preventive programs, however. On this background, the article focuses on

psychosocial functions of youthful drinking. Findings from recent research regarding the link between alcohol

use and various indicators of adolescent adjustment are reviewed. In conclusion, empirical evidence indicates

that alcohol has a special appeal to well-adjusted adolescents. Indirectly, drinking may also promote

sociability and psychological development in young people. The article also discusses the importance of peer

pressure and social modelling. Finally, some implications for preventive efforts are outlined.

NGLISH SUMMARY1996; 6 (1): 85-90.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Pape, H. (2009). Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.337