Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95

  • Astrid Skretting

Abstract

 

SAMMENDRAG

Fra 1970 fram til i dag har det funnet sted en viss nedgang i andelen ungdom i alderen 15-20 år i Oslo som

noen gang har drukket alkohol. På samme måte har det samlede forbruk av alkohol blant ungdom i Oslo i

de senere år vist en nedgang, mens debutalderen for de ulike typer alkohol synes å ha vært stabil. Det er

imidlertid bare blant gutter at alkoholforbruket har gått ned, mens forbruket blant jenter har vært mer eller

mindre det samme. Det er forskjell mellom jenter og gutter i hva de drikker. Gutter drikker i hovedsak øl

og brennevin, mens vin utgjør en større andel av jentenes alkoholforbruk både relativt og absolutt. Det er

langt flere gutter enn jenter som oppgir hyppig beruselsesfrekvens. Utviklingen over tid viser imidlertid at

mens andelen gutter med høy beruselsesfrekvens har vært stabil, er det en langt større andel jenter i dag

som rapporterer om hyppig beruselse enn det vi fant for 20 år siden. Selv om det er forskjeller i

sammensetningen av hva gutter og jenter drikker er det flere ting som tyder på at drikkemønsteret blant

gutter og jenter ligger atskillig nærmere hverandre i dag enn det gjorde for 20-25 år siden.

Skretting A.

 

Alcohol use among Oslo youth, 1970-95. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): 77-84.

 

ENGLISH SUMMARY

There seems to have been a decrease in the proportion of young people aged 15-20 in Oslo who have at

some time drunk alcohol. Whereas début age for drinking different types of alcohol seems to have been

stable, total consumption of alcohol among young people in Oslo has shown a decrease in recent years.

However, it seems as though only boys have decreased their consumption. There are also many more boys

than girls who report having been frequently intoxicated. However, the trend shows that the proportion of

boys who have been frequently intoxicated has been stable, whereas there is a much higher proportion of

girls today compared to 20-25 years ago who report having been frequently intoxicated. This means that

there is much less difference in the way girls and boys drink alcohol today than there was 20-25 years ago.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Skretting, A. (2009). Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.336