Hva påvirker krangling og slåssing i drikkesituasjoner? En sammenlignende studie av Oslos generelle befolkning og kafégjester i Oslo

  • Bente Træen

Abstract

 

sAMMENDRAG

Formålet med denne studien er, med utgangspunkt i to ulike materialer, å beskrive negative konsekvenser av eget

alkoholbruk. Hva predikerer at urbane mennesker angrer på noe de har sagt eller gjort, kommer opp i krangel eller

havner i slåsskamp under alkoholpåvirkning, og er det forskjeller i så henseende mellom de som er mye og lite

eksponert for andre mennesker når de drikker? I det såkalte kafégjestmaterialet ble data innhentet ved hjelp av

spørreskjemaer besvart av 1053 gjester på 41 offentlige skjenkesteder i Oslo. I tillegg er det benyttet data fra et

representativt utvalg av 297 personer i Oslo (Osloutvalget). Resultatene viste at andelen som rapporterte negative

erfaringer i samband med eget alkoholbruk var høyere i kafégjestmaterialet enn i Osloutvalget. I begge

materialene rapporterte yngre respondenter oftere enn eldre at de hadde angret på noe de hadde sagt eller gjort,

kranglet med noen og kommet opp i slagsmål. Å angre på noe sagt eller gjort hadde ingen sammenheng med

antallet timer tilbrakt ukentlig på kaféer i materialene. Blant kafégjestene, men ikke blant Oslofolk generelt, hadde

antall timer tilbrakt ukentlig på kaféer sammenheng med å ha kranglet og å ha slåss med noen i en drikkesituasjon.

Å havne i slåsskamp eller håndgripeligheter hadde sammenheng med antallet timer tilbrakt ukentlig på kaféer i

begge materialene. Korrelasjonen mellom antall dager med hardere drikkeepisoder på kafé, og antall timer

ukentlig på kafé, var sterk både i Osloutvalget og i kafégjestmaterialet. Det er sannsynlig at det er hardere

drikking på utesteder som er avgjørende for å krangle eller slåss med noen i beruset tilstand, og ikke det å

tilbringe tid på utesteder per se. Dette tyder på at større offentlig innsats for å kontrollere at de bestemmelsene

som gjelder for offentlig skjenking av alkohol overholdes, kan redusere voldsnivået på skjenkestedene.

Træen B.

 

What influences quarrelling and fighting in drinking situations? A comparative study of the

general population in Oslo and caféguests in Oslo.

 

Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): 61-68.

ENGLISH SUMMARY

The aim of this study is to describe self reported negative consequences of alcohol consumption during the past 12

months in two different samples of urban Norwegians. Which variables predict having regretted something said or

done, having quarrelled and/or fought with someone under the influence of alcohol among urban people, and are

there differences in this respect between persons who are little and much exposed to others in their drinking

situations? In 1991 a comprehensive questionnaire survey was undertaken among visitors to 41 licensed premises

in Oslo. A total of 1053 guests to the different premises filled in and returned the questionnaire (the caféguest

sample). Data from a representative sample of 297 adult persons from Oslo were available for comparison (the

Oslo sample). The results showed that the percentage of respondent who reported having experienced negative

consequences in connection with their own drinking, was higher in the caféguest sample than in the Oslo sample.

In both samples, younger respondents reported negative consequences more often than older respondents. There

was no relationship between number of hours spent weekly in licensed premises and having regretted something

said or done under the influence of alcohol in either sample. In the caféguest sample, but not in the Oslo sample,

the number of hours spent weekly in licensed premises was related to having quarrelled with someone in a

drinking situation. There was a relationship between number of hours spent weekly in licensed premises and

having fought with someone under the influence of alcohol in both samples. The correlation between number of

days during the past month with more "heavy" drinking in public drinking places, and number of hours spent

weekly in licensed premises, was strong in both samples. Therefore, it seems likely that it is "heavy" drinking in

public drinking places that is of importance for experiencing negative consequences of drinking, and not spending

time in licensed premises per se.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Træen, B. (2009). Hva påvirker krangling og slåssing i drikkesituasjoner? En sammenlignende studie av Oslos generelle befolkning og kafégjester i Oslo. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.334