En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  • Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

Abstract

 

SAMMENDRAG

Sjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kun

skal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,

medikamenter med ruspotensial) ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI). Rutinemessig vil SRI undersøke

det politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertid

kan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avga

prøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredt

spekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkohol

alene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mens

verken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkning

ble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i

58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøring

synes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.

Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J.

 

Frequency of different drugs in

 

 

ENGLISH SUMMARY

Drivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police with

regard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.

Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT), for analysis.

NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years after

analysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more complete picture of which drugs

were present in the drivers at the time of blood sampling. In the present study, 1197 samples collected during

February and September 1993, were analyzed for a broad spectrum of drugs in addition to alcohol, regardless of

what the suspicion by the police had been. We found that alcohol only was present in 55 per cent of the samples,

drugs only in 16 per cent, both alcohol and drugs in 14 per cent, while neither alcohol nor drugs were present in

15 per cent of the samples. Drugs were detected more frequently in samples which did not contain alcohol (in 64

per cent of the samples), while the frequency of detection was from 18 to 25 per cent in samples where alcohol

was present. In the majority of the samples with drugs present, alcohol and/or another drug was present too. The

suspicion by the police with respect to alcohol influence was confirmed in 71 per cent of cases, and the suspicion

of the presence of other drugs was verified in 58 per cent of cases. Earlier studies and the present demonstrated

that drivers suspected for drunken/ drugged driving represent a group with heavy drinking and drug abuse.

Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): xx-xx.

samples from Norwegian drivers suspected for impaired driving.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Beylich m. fl, K.-M. B. m. fl. (2009). En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.333