Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

Authors

  • Asbjørg S. Christophersen
  • Svetlana Skur

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.331

Abstract

 

SAMMENDRAG

Statens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilførere

mistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra

1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater

(morfin/kodein). Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positive

tilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøver

med 75% (fra 533 til 937) og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172).

Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkohol

ikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%). Kvinner var representert

i ca. 11% av sakene.

Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J.

 

Drivers suspected to drive under the influence of drugs other

than alcohol.

 

Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): 45-48.

ENGLISH SUMMARY

The National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples from

drivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive cases

increased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,

benzodiazepines and opiates (morphine/codeine). The frequency of hard narcotic drug use has increased more

than the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased

75% (from 533 to 937) and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-

monoacetylmorphine in urine) increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug was

detected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were represented

by men 25-32 years old (37%). Women were represented in about 11% of the cases.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-14

How to Cite

Christophersen, A. S., & Skur, S. (2009). Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.331