Serum totalkolesterol og dødelighet av iskemisk hjertesykdom, alle sirkulasjonssykdommer og alle årsaker: 25 års oppfølging av første hjerte-karundersøkelse i Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane

  • Randi Selmer
  • Aage Tverdal

Abstract

-
Published
2011-10-24
How to Cite
Selmer, R., & Tverdal, A. (2011). Serum totalkolesterol og dødelighet av iskemisk hjertesykdom, alle sirkulasjonssykdommer og alle årsaker: 25 års oppfølging av første hjerte-karundersøkelse i Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane. Norsk Epidemiologi, 13(1). https://doi.org/10.5324/nje.v13i1.319