'Mosjon på Romsås' (MoRo) - et helsefremmende intervensjonsprosjekt for å fremme fysisk aktivitet i et multi-etnisk lokalsamfunn i Oslo øst

Anne Karen Jenum, Kåre Birkeland

Abstract


-

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5324/nje.v13i1.309

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.