Rusmiddelbruk i Norge

  • Sturla Nordlund

Abstract

 

SAMMENDRAG

Alkohol er, og har alltid vært, det dominerende rusmiddel i Norge, men forbruket har variert enormt gjennom

tidene. I løpet av de siste 200 år har det variert med en faktor på ca. 20. Forbruket har imidlertid aldri vært

spesielt høyt i internasjonal målestokk. Omtrent 87 prosent av den voksne befolkningen (15 år og over) oppgir

at de har drukket alkohol minst en gang i løpet av siste år. Mange drikker imidlertid betydelig hyppigere og

har et høyt forbruk. Det kan anslås at ca. 55 000 nordmenn har et forbruk på mer enn 10 cl ren alkohol pr. dag

(dvs. 36,5 liter pr. år). Alkoholforbruket er størst i Oslo og områdene omkring Oslofjorden, samt i Rogaland,

Hedmark og Sør-Trøndelag. Menn drikker omtrent to og en halv gang mer enn kvinner. Forbruket øker mot

en topp rundt 20-års alderen og synker deretter. Cannabisbruk kom inn som et ungdomsfenomen på midten av

1960-tallet. Ca. 10 prosent av ungdommen mellom 15 og 20 år sier de har prøvd cannabis en eller annen

gang, mens det tilsvarende tallet for Oslo er nesten dobbelt så høyt. Ca. 11 prosent av den voksne

befolkningen har noen gang prøvd cannabis, mens under 4 prosent har brukt det i løpet av siste 12 måneder.

Nordlund S.

 

The use of alcohol and other drugs in Norway. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1): 3-12.

 

ENGLISH SUMMARY

Alcohol is, and has always been, the dominant intoxicant in Norway. However, the extent of use has varied

enormously over the years, with amounts varying by a factor of about 20 during the last 200 years. Alcohol

use has never been especially high by international comparison. About 87 per cent of the population aged 15

and over report having consumed alcohol at least once during the past year, but many Norwegians drink much

more frequently and have a high level of consumption. It is estimated that about 55 000 Norwegians consume

on the average more than 10 cl of pure alcohol per day (36.5 litres per year). The consumption levels are

above average in the Oslofjord area and in the counties of Rogaland, Hedmark and Sør-Trøndelag. Men drink

about two-and-a-half times more than women. Consumption reaches a maximum around age 20, and

decreases thereafter. The use of cannabis started as a youth phenomenon in the mid-sixties. About 10 per cent

of Norwegian youth between 15 and 20 years of age have ever used cannabis, while the figure for Oslo is

nearly 20 per cent. About 11 per cent of the adult population have ever used cannabis, while less than 4 per

cent have used it during the last 12 months.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-14
How to Cite
Nordlund, S. (2009). Rusmiddelbruk i Norge. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.269