Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn

Authors

  • Per Nafstad m.fl.

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v5i2.260

Abstract

 

SAMMENDRAG

Vanligvis måles eksponering for passiv røyking blant barn ved spørreskjemaopplysninger om

foreldres røykevaner. Etter hvert som det blir mer oppmerksomhet om helseeffekter av passiv

røyking, vil det kunne påvirke hvordan foreldre røyker og dermed også barns eksponering. Med

henvisning til innsamlede data om røykeeksponering i en kohort av Oslo-barn og fra en studie av

barn ved to helsestasjoner, diskuteres noen av de metodeproblemene en står overfor når en skal måle

eksponering for passiv røyking i epidemiologiske studier. I disse studiene er barns eksponering for

passiv røyking målt ved spørreskjemaopplysninger og ved måling av hårnikotin og kotinin i urin.

Det konkluderes med at det er usikkerhet om nøyaktigheten av eksisterende metoder for måling av

passiv røyking. Dette og manglende kunnskap om faktisk eksponeringsnivå kan føre til feilaktig

estimering av helseeffekter av passiv røyking i en barnebefolkning.

Nafstad P, Botten G, Magnus P.

 

Problems in measuring environmental tobacco smoke exposure

in children.

 

Nor J Epidemiol 1995; 5 (2): 141-144.

ENGLISH SUMMARY

Usually environmental tobacco smoke exposure among children is measuered by questionnaires,

recording parental smoking. As the adverse health effects of environmental tobacco smoke exposure

are getting more known among the public, this is likely to influence the parents' way of smoking and

by that their children's actual exposure. With references to findings in a cohort study of Oslo

children and a study of children attending two of Oslo’s health centers, some methodological

problems when measuring environmental tobacco smoke exposure in epidemiological studies are

discussed. The exposure in these studies is measured in questionnaires to the parents and as

children's hair nicotine concentration and urine cotinine concentration. Furthermore, the paper

discusses how the uncertainty in actual levels of exposure may lead to false estimates for the total

health impact of environmental tobacco smoke exposure in a population of children.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-14

How to Cite

Nafstad m.fl., P. (2009). Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn. Norsk Epidemiologi, 5(2). https://doi.org/10.5324/nje.v5i2.260