Nettfrekvente elektromagnetiske felt og helseeffekter

Authors

  • Karl Gerhard Blaasaas
  • Tore Tynes

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v14i2.241

Abstract

I denne artikkelen oppsummeres epidemiologisk kunnskap om mulige helseeffekter etter eksponering for nettfrekvente (50/60 Hz) elektromagnetiske felt. Vi har basert oss på et flertall av vitenskapelige arbeider publisert i perioden 2001-2004 og konklusjoner i rapporter og oversiktsartikler fra perioden før 2001. Det er ikke funnet noen etiologisk sammenheng mellom elektromagnetiske felt og kronisk sykdom. Man vet heller ikke sikkert hvilke egenskaper ved de elektromagnetiske feltene som eventuelt kan fremskaffe sykdom. Eventuell latenstid fra eksponering til sykdomsutvikling er også ukjent. Eksponering over 0,4

 

mT fra kraftlinjer ser ut til å kunne gi en dobling i risikoen for barneleukemi, og basert på metaanalyser kan ikke resultatene avvises som tilfeldige funn. Holdepunktene for en slik sammenheng er likevel begrenset. Ved vokseneksponering har man i enkeltstudier observert risikoøkninger for brystkreft, leukemi, hjernesvulst og amyotrofisk lateralsklerose. Det er også gjort isolerte funn av abort blant kvinner eksponert under graviditeten. For alle disse endepunktene er funnene allikevel ikke tilstrekkelige til å trekke sikre konklusjoner om sammenheng med eksponering

This review is based on epidemiologic literature in the period 2001-2004 and conclusions in reports and review articles before 2001, regarding power frequency (50/60 Hz) electromagnetic fields and health outcomes. Twotimes increased risks for childhood leukaemia have been observed among children exposed to magnetic fields above 0.4

 

mT from power lines, and based on meta-analyses these results can not be regarded as chance alone. The evidence for an association is however, still limited. Increased risks of breast cancer, leukaemia, brain

tumor and amyotrophic lateral sclerosis have been observed in isolated studies. Increased risk of spontaneous

abortion among women exposed during pregnancy has also been reported. None of the observations for any of

these endpoints are, however, sufficient for any connection to electromagnetic field exposure.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-13

How to Cite

Blaasaas, K. G., & Tynes, T. (2009). Nettfrekvente elektromagnetiske felt og helseeffekter. Norsk Epidemiologi, 14(2). https://doi.org/10.5324/nje.v14i2.241