Svangerskapsdatering

Authors

  • Håkon K. Gjessing Senter for fruktbarhet og helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2397

Abstract

SAMMENDRAG
Svangerskapsdatering er et komplekst felt med mange aspekter. Minst tre svært forskjellige metoder for
datering er i bruk: siste menstruasjon, ultralyd samt tidspunkt for fertilisering eller overføring av embryo
ved in vitro-fertilisering. Bare innenfor ultralyddatering finnes en stor mengde forskjellige “formler” for
datering. Jeg gir her en kort oversikt over de forskjellige tilnærmingene til svangerskapsdatering og viser
noen av prinsippene bak populasjonsbasert ultralyddatering.

ENGLISH ABSTRACT
Pregnancy dating is a complex and multifaceted field. At least three very different methods for dating are
commonly used: last menstrual period, ultrasound, and date of fertilization or embryo transfer during in
vitro fertilization. Within ultrasound dating alone there is a wide range of different “formulas” for dating. I
present a short overview over the different approaches to pregnancy dating and show some of the principles
behind population-based ultrasound dating.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-10-26

How to Cite

Gjessing, H. K. (2017). Svangerskapsdatering. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2397