Fødsler i Norge 1967-2016 – noen nøkkeltall

  • Marta Ebbing Fagdirektør for helseregistre, Folkehelseinstituttet, Bergen

Abstract

-
Published
2017-10-26
How to Cite
Ebbing, M. (2017). Fødsler i Norge 1967-2016 – noen nøkkeltall. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2396