Svangerskapskomplikasjoner og risikoen for astma blant nordmenn født 1967-1993

Authors

  • Per Nafstad
  • Sven O. Samuelsen
  • Lorentz M. Irgens
  • Tor Bjerkedal

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v15i1.226

Abstract

Bakgrunn

 

 

Metode

 

 

Resultater

 

 

Konklusjon

 

 

Background

 

 

: Fetal life events may affect the development of the immune and/or respiratory system and increase the risk of asthma and allergic diseases. The objective of this study was to test the hypothesis that pregnancy complications are associated with the risk of developing asthma in the offspring.

Methods

 

 

: The study population comprised Norwegian live births 1967-1993 (n = 1 548 429) linking the Medical Birth Registry of Norway (MBRN) (exposure variables) and the National Insurance Administration Register (NIAR) (outcome variables), which covers all Norwegians. The MBRN variables included pregnancy complications, pregnancy outcomes and diseases of the mother. The NIAR provided data on all Norwegians who had received cash benefit for treatment of asthma from 1967 to 1996 (n = 5938, 3.9/1000 persons).

Results

 

 

: In multiple logistic regression analysis, pregnancy complications (International Classification of Diseases (ICD)-8 codes: 630-34) were associated with the risk of asthma (odds ratio 1.82, 95% confidence interval: 1.67–1.98). This was also the case if analyses were performed in different strata according to year of birth, plurality, maternal atopy, geographical district of birth, and maternal education.

Conclusions

 

 

: Pregnancy complications may represent risk factors for the development of asthma in the offspring or express early signs of increased risk for developing the disease.: Svangerskapskomplikasjoner hos mor kan gi økt risiko for utvikling av astma hos barnet eller utrykke tidlige tegn på økt risiko for å utvikle sykdommen: Multipell logistisk regresjonsanalyse viste at svangerskapskomplikasjoner (International Classification of Diseases (ICD)-8 kode 630-34) var assosiert med risikoen for å ha fått grunn- og/eller hjelpestønad for astma (odds ratio 1,82, 95% konfidensintervall: 1,67–1,98). Dette var også tilfelle hvis analysene ble utført i forskjellige strata av fødselsår, pluralitet, atopisk sykdom hos mor, utdanningsnivå hos mor og hvor i landet fødselen fant sted.: Undersøkelsespopulasjonen består av levende fødte nordmenn født i perioden 1967-1993(n = 1 548 429). Opplysninger fra Medisinsk fødselsregister (MFR) ble koblet med opplysninger fra Rikstrygdeverket om mottatt grunn- og hjelpestønad. Fødselsregisteret inneholder opplysninger om svangerskapskomplikasjoner og sykdommer hos den gravide/fødende mor og Rikstrygdeverkets register inneholder opplysninger og diagnoser over alle nordmenn som har motatt grunn- og hjelpestønad pga. astma i perioden 1967-1996 (n = 5938, 3,9/1000 personer).: Det er mulig at forhold og hendelser i svangerskapet kan påvirke utviklingen av immunog/eller respirasjonssystemet og dermed øke risikoen for å utvikle astma og allergiske lidelser. I denne artikkelen testes hypotesen om hvorvidt svangerskapskomplikasjoner påvirker risikoen for at barn utvikler astma.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-13

How to Cite

Nafstad, P., Samuelsen, S. O., Irgens, L. M., & Bjerkedal, T. (2009). Svangerskapskomplikasjoner og risikoen for astma blant nordmenn født 1967-1993. Norsk Epidemiologi, 15(1). https://doi.org/10.5324/nje.v15i1.226