Biobanken i Den norske mor og barn undersøkelsen

  • Kjersti S. Rønningen
  • Liv Paltid
  • Helle M. Meltzer
  • Rannveig Nordhagen
  • Kari K. Lie
  • Ragnhild Hovengen
  • Margaretha Haugen
  • Wenche Nystad
  • Jane A. Hoppin
  • Per Magnus

Abstract

 Biobanker for langtidslagring av biologisk materiale blir en viktigere og viktigere del av epidemiologiske studier. I planleggingen av en biobank er det en rekke avgjørelser som må tas for å sikre best mulig oppslutning både med hensyn til å få inn så mange prøver som mulig og å oppnå best mulig prøvekvalitet både på kort og lang sikt. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) skal inkludere 100 000 svangerskap og følge mor, far og barn i lang tid fremover. Innsamlingen av data startet i ett fylke i 1999, og omfatter i dag hele landet. Siden det tas blodprøver to ganger fra hver kvinne, blodprøve fra far og navlesnorsblod fra
barna, betydde dette at Biobanken for MoBa måtte planlegges for å kunne motta og langtidslagre over 380 000 prøvesett. Ved Biobanken ved Nasjonalt folkehelseinstitutt lagres fullblod, plasma, urin, DNA og spesialrør til senere RNA isolering. Rekruttering til MoBa foregår ved 52 av landets sykehus. Prøvene sendes per post til Biobanken ved Folkehelseinstituttet for prosessering. Per januar 2006 er over 200 000 prøvesett lagret ved Biobanken. Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over oppbyggingen av Biobanken og logistikken knyttet til innsamlingen av biologisk materiale, fra blodet tappes til det er sikkert lagret og klart til å tas ut på et senere tidspunkt, kanskje mange år inn i fremtiden.

The biobank in The Norwegian Mother and Child Cohort Study.Long term storage of biological material is becoming a critical component of many epidemiological studies. In designing specimen repositories, efforts need to be made to balance future needs for samples with logistical constraints necessary to process and store samples in a timely fashion. The Norwegian Mother and Child Cohort Study was started in 1999 and aims at including 100,000 pregnancies, and will follow mother, father and child for many years to come. The Biobank was faced with the challenge to receive and store over 380,000 biological samples from pregnant women, their partners and their children for up to 100 years. Biological specimens include whole blood, plasma, DNA and urine. The samples are collected at 52 hospitals in all parts of Norway and are mailed to the central Biobank in Oslo for processing and long term storage. As of January 2006, over 200,000 sample sets have been collected and stored at the Biobank. Here we describe the current Biobank structure and present the logistics for sample handling from the drawing of blood in the hospitals till retrieval of samples many years into the future.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-10-09
How to Cite
Rønningen, K. S., Paltid, L., Meltzer, H. M., Nordhagen, R., Lie, K. K., Hovengen, R., Haugen, M., Nystad, W., Hoppin, J. A., & Magnus, P. (2009). Biobanken i Den norske mor og barn undersøkelsen. Norsk Epidemiologi, 16(1). https://doi.org/10.5324/nje.v16i1.207