The Janus serum bank and biomarkers of cancer

Authors

  • Randi Gislefoss
  • Egil Jellum

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v16i1.206

Abstract

The Janus serum bank, established in 1973, contains sera stored at –25 degrees collected from 330,000 originally healthy individuals. The number of cancer cases have increased from zero in 1973 to more than 50,000 in 2005, including invasive and non-invasive cancers. Information on cases have been obtained by coupling the Janus file against the Norwegian Cancer Registry. The sera have been used in over 70 different cancers research projects, usually in case-control studies and in collaboration with national and international research groups. The type of biomarker analysed include antibodies against Chlamydia, CMV, Epstein Barr virus, HPV and Helicobacter pylori. Leptin, long chain fatty acids, androgens and other hormones, vitamins as well as environmental toxins such as organochlorines are other types of cancer biomarkers investigated. Mutation analyses (BRCA-1 etc) have been possible using PCR and the trace amounts of DNA remaining in the sera.

Janus serum bank ble etablert i 1973 og inneholder sera lagret ved –25 grader, innsamlet fra 330.000 opprinnelig friske personer. Antall krefttilfeller har steget fra null i 1973 til over 50.000 i år 2005, inkludert både invasiv og ikke-invasiv kreft. Informasjon om kasus er tilgjengelig ved å koble Janus-filene mot Kreftregisterets databaser. Serumprøvene er blitt benyttet i over 70 forskjellige kreftforskningsprosjekter, som oftest i kasus-kontroll studier og i samarbeide med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Mange ulike biomarkører på kreft er blitt analysert, bl.a. antistoffer mot Chlamydia, CMV, Epstein Barr virus, HPV og Helicobacter pylori. Leptin, lange fettsyrer, androgener og andre hormoner, vitaminer såvel som miljøgifter av typen organiske klorforbindelser er eksempler på andre kreftbiomarkører som er undersøkt. Det har også vært mulig å gjøre mutasjonsanalyser (BRCA-1 etc) ved å bruke PCR til å amplifisere opp den spormengden DNA som finnes i serum.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-10-09

How to Cite

Gislefoss, R., & Jellum, E. (2009). The Janus serum bank and biomarkers of cancer. Norsk Epidemiologi, 16(1). https://doi.org/10.5324/nje.v16i1.206