Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger

Authors

  • Susan Munabi-Babigumira
  • Marit Johansen
  • Elizabeth Paulsen

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1646

Abstract

Systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet er en viktig kilde til oppsummert kunnskap for beslutningstakere i helsevesenet. Den norske satellitten av Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Review Group har base i Seksjon for global helse, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og fokuserer på tiltak som retter seg mot helsesystemer og helsetjenesten i lav- og mellominntektsland. Den norske EPOC-satellitten gir redaksjonell støtte til forfattere som skriver Cochraneoversikter om effekter av slike tiltak, og bidrar dermed til at systematiske oversikter blir utarbeidet og brukt. Behovet for oppsummert kunnskap, skreddersydd for ulike sammenhenger og ulike sluttbrukere, er stort. Ikke minst gjelder det i lav- og mellominntektsland der ressursene er begrenset, og der gode prioriteringer er spesielt viktig.

Munabi-Babigumira S, Johansen M, Paulsen E. The Norwegian EPOC-satellite: Support for evidenceinformed decisions. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2): 211-214.

ENGLISH SUMMARY

Systematic reviews from the Cochrane Collaboration are an important source of summarised evidence for decision makers in health care. The Norwegian satellite of the Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Review Group has its base at the Global Health Unit in the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, and focuses on interventions targeting health systems and services in lowand middle-income countries. The Norwegian EPOC-satellite provides editorial support to authors who write systematic reviews on the effects of such interventions, and contributes to building the capacity for producing and using systematic reviews. The need for summarised evidence, tailored for various settings and various end users, is large. This is particularly important for low- and middle income countries, where resources are limited and it is important to identify the right priorities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Susan Munabi-Babigumira

Marit Johansen

Elizabeth Paulsen

Downloads

Published

2013-11-11

How to Cite

Munabi-Babigumira, S., Johansen, M., & Paulsen, E. (2013). Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1646