Campbell Collaboration og arbeidet for å fremme kunnskapsbasert sosialpolitikk

Authors

  • Eamonn Noonan

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1641

Abstract

Artikkelen presenterer The Campbell Collaboration og skisserer organisasjonens aktiviteter siden 2008, da organisasjonens sekretariat ble flyttet til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo. Hovedfokuset for The Campbell Collaboration er produksjon av systematiske oversikter som del av en bredere innsats for å fremme kunnskapsbasert sosialpolitikk. Artikkelen omtaler trender i nyere oversikter og eksempler på tema og inklusjonskriterier for primærstudier. Artikkelen konkluderer med at en utvikling i retning av kunnskapsbasert praksis både er viktig og mulig, men at dette er avhengig av at det skapes større plass i Norge og internasjonalt for kvantitativ forskning, for systematiske forskningssynteser, og for møteplasser mellom praksis og forskning.

Noonan E. The Campbell Collaboration – contributing to evidence informed social policies. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2): 177-180.

ENGLISH SUMMARY

This article presents the Campbell Collaboration and outlines the body’s activities since 2008, when its secretariat was relocated to the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services in Oslo. The main focus of the the Campbell Collaboration is the production of systematic reviews, as part of a broader engagement for the promotion of evidence-based social policy. The article considers trends in recent reviews on matters such as choice of subject and inclusion criteria for primary studies. The concluding section suggests that the development of evidence-based practice is both important and possible. However, progress depends on creating more space both in Norway and internationally for quantitative research, for systematic research synthesis, and for enhanced dialogue between researchers and practitioners

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Eamonn Noonan

Downloads

Published

2013-11-11

How to Cite

Noonan, E. (2013). Campbell Collaboration og arbeidet for å fremme kunnskapsbasert sosialpolitikk. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1641