Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse

Authors

  • Kjersti Andersen Nerhus
  • Sigmund A. Anderssen
  • Hans Erik Lerkelund
  • Elin Kolle

DOI:

https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1335

Abstract

Innen fagområdet fysisk aktivitet eksisterer det en rekke sentrale begreper som har vist seg å ofte bli forvekslet
med hverandre eller bli brukt synonymt selv om de har ulik betydning. Fysisk aktivitet og trening er eksempler på to begrep som i mange sammenhenger brukes om hverandre. Målet med denne artikkelen er å gi en oversikt over vanlig brukte begreper som er relatert til fysisk aktivitet og foreslå en avgrensning for å
tydeliggjøre betydningen av og innholdet i hvert enkelt begrep. Femten begrep ble inkludert i artikkelen, og disse ble identifisert med utgangspunkt i både faglitteratur, offentlige publikasjoner, media og ulike typer undersøkelser. Søk i både norsk og engelsk litteratur og innspill fra personer innen offentlig forvaltning og aktuelle fagmiljø i Norge ble benyttet for å komme frem til begrepsforklaringene. De foreslåtte forklaringene er ment som anbefalinger i forhold til bruk og forståelse. Det lar seg ikke gjøre å presentere noen form for
fasit som omfatter alle nyanser av et begrep tilpasset alle formål. Målet er likevel at de foreslåtte begrepene med tilhørende forklaringer skal kunne benyttes på tvers av ulike fagfelt, organisasjoner og studier slik at det blir en enhetlig forståelse av hva som menes når et bestemt begrep benyttes

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-08-03

How to Cite

Nerhus, K. A., Anderssen, S. A., Lerkelund, H. E., & Kolle, E. (2011). Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse. Norsk Epidemiologi, 20(2). https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1335