Adskillige Anmærkninger, indsendte til Biskopen i Trondhiem

Erik Gerhard Schytte

Abstract


-

Full Text:

PDFDKNVS Skrifter 250 år 1761-2011