NTNUs beste web-side

Juryen i webside-konkurransen har kåret professor Jon Steinar Gudmundsson som innehaver av NTNUs beste hjemmesider (http://www.ipt.unit.no/~jsg/) Førsteprisen er en gavesjekk på 6.000 kroner.

Det blir også delt ut to andrepremier. Studentkoret Pirum (http://www.stud.unit.no/studorg/pirum/) og arkitektstudenten Kristian Schønberg Christensen (http://www.stud.unit.no/~kristiac) får hver en gavesjekk på 2.000 kroner.

Det var i alt 35 påmeldte deltagerne i konkurransen som ble arrangert av Styringsgruppen for NTNUs satsing på elektronisk informasjon ("Internet-utvalget"). Konkurransen var åpen for alle hjemmesider som lå på universitetets egne informasjonsbanker (servere).

I konkurransereglene het det at juryen spesielt var på jakt etter hjemmesider hvor informasjon og grafisk utforming spilte på lag. Strukturen (hierarkiet) i eventuelle hypertekst-linker ville også spille en viktig rolle. Juryen ville også vurdere de tekniske løsningene som var valgt. Deltagerne ble oppfordret til kreativ bruk av JAVA-teknologi.

MYE FORM - LITE INFORMASJON

Juryen uttaler at innhold og presentasjonsform varierte mye blant deltagerne. Et fellestrekk for de fleste av studentsidene som deltok i konkurransen var at de inneholdt lite faktisk informasjon om opphavspersonen. Juryen berømmer likevel mange av studentene for å ha valgt en uttrykksfull visuell form. Som utstillingsvinduer fungerer disse sidene godt, men juryen etterlyser mere nytteinformasjon. Sider som kun inneholder lenker til andre hjemmesider, har liten informasjonsverdi.

Mange har utvist stor kreativitet og prøvd ut nye tekniske løsninger med bruk av frames, JAVA og lydfiler. Generelt etterlyser imidlertid juryen bedre signering og merking av sidene. Det vil si at hjemmesidene påføres redaksjonell opphavsperson, at informasjonen dateres og ikke minst at det tydelig fortelles hvorhen ved universitetet opphavspersonen er hjemmehørende. Alle studenter og ansatte bør oppgi at de studerer ved NTNU, samt ved hvilket institutt og fakultet. Universitetets logo bør også være et fast element på hjemmesidene.

VINNEREN

Etter juryens mening er det ingen av bidragene som utmerker seg innenfor alle deler av konkurransereglene. Hjemmesidene til Jon Steinar Gudmundsson er imidlertid i særklasse de mest informative og nytte-orienterte. Gudmundsson er professor ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk. Han har lagt ut informasjon på nettet om alt sitt virke både som underviser og forsker. Her kan studentene finne faginformasjon, tidspunkter for innlevering av oppgaver mm, samt linker til alle Gudmundssons studenter som har egen hjemmeside. Til og med sammendrag av studentenes prosjektoppgaver finnes her ilgjengelig i digital form. Gudmundsson har også lagt ut informasjon om alle forskningsprosjekter han er involvert i og en publikasjonsliste. En fyldig CV med bilde er også tatt med. Det er tydelig at Gudmundsson bruker hjemmesidene som et verktøy i sitt daglige arbeid.


Juryen mener at innholdet i Gudmundssons presentasjon på Verdensveven er et forbilledlig eksempel for alle ansatte. Presentasjonen er svært nøktern og de tekniske løsningene enkle. Denne delen av presentasjonen kunne, etter juryens mening, med fordel ha vært gjort mer spennende.

TO ANDREPREMIE-VINNERE

Juryen vil også fremheve hjemmesidene til Pirum. Her er det lagt stor vekt på grafisk utforming. Pirum bruker bilder, farger og lyd. Frames-løsningen gjør det enkelt å bla seg frem til de mange ulike sidene som hører hjemme under Pirum-paraplyen. Koret fortjener spesiell ros for å ha lagt ut et interaktivt bilde som gjør det lett å skaffe informasjon om de ulike Pirum-medlemmene. De web-ansvarlige har heller ikke gått i fellen med å lage sider som kun interesserer Pirums egne medlemmer. En utenforstående nettsurfer får raskt og greit oppdatert informasjon om Pirum i dag og om korets historie. Det er også mulig å lytte til utdrag fra korets reportoar.


Helhetsinntrykket trekkes noe ned av et noe mørkt og noe uskarpt interaktivt bilde, samt at den engelske versjonen av hovedsiden lover mer enn den holder. Henvisningene til under-sider går i virkeligheten til sider med kun norsk tekst.

Pirum deler andreprisen med arkitekt-student Kristian Schønberg Christensen. Hans hjemmesider er preget av god og visuell design. Schønberg Christensen har erkjent at informasjonen må tilrettelegges spesielt for Internet og at presentasjonsformen her ikke kan overføres direkte fra andre medier. Måten han presenterer sitt prosjekt i faget form & farge (Del av VM-anleggene i Granåsen) er et eksempel til etterfølgelse, og bør etter juryens skjønn også kunne interessere VM-komiteen.

Juryen mener at hans hjemmesider burde inneholdt mere faktisk informasjon. De påpeker også at enkelte av Schønberg Christensens hjemmesider har en så "påtrengende" form at det går ut over lesbarheten. Dette gjelder kanskje spesielt på morsiden. En mangel er det også at en av hovedlenkene - "Arkivet" - ikke fungerer.


NTNU 20.juni 1996

Styringsgruppen for NTNUs satsing på elektronisk informasjon

Her er konkurransen slik den var

Web deg en ferietur!

Her er årets konkurranse for alle NTNU'ere med egen hjemmeside på verdensveven.

Styringsgruppen for NTNUs satsing på elektronisk informasjon ("Internet-utvalget" blant venner) skal kåre universitetets beste hjemmeside.

Konkurransen er åpen for alle studenter og ansatte som har lagt ut hjemmeside på en av universitetets egne informasjons-banker (servere).

Tilsammen finnes det i dag web-sider spredt rundt på 28 info.-banker ved NTNU. IT-avdelingens sentrale web-server inneholder alene ca. 6.000 web-sider.

Juryen i konkurransen legger vekt på flere forhold når NTNUs beste hjemmeside skal kåres. De er på jakt etter sider hvor informasjon og grafisk utforming spiller på lag. Strukturen (hierarkiet) i eventuelle hypertekst-linker spiller også en viktig rolle. Juryen vil også vurdere de tekniske løsningene som er valgt. Deltagerne oppfordres til kreativ bruk av JAVA-teknologi.


Det kåres en førstepremievinner som får en gratis reise til et spennende feriemål i sommer (Det hemmelige reisemålet er høyst reellt - premien er ikke en reise på Verdensveven!).

Juryen (og nett-utvalget) består av: førsteam. Julie Feilberg (leder), prof. II og gruppeleder Ingeborg Sølvberg, professor Kjell Bratbergsengen, fakultetsdirektør Åge Søsveen, førsteam. Anne J. Stalsberg, avdelingsleder Stein O. Johansen, IT-sjef Finn Erik Munkvold (Studentsamskipnaden), IT-sjef Stig Ole Johnsen (NTNU), info.sjef Kåre Kongsnes og førstekons. Jan Tore Gjendem.

For å delta i konkurransen må du innen 17. juni sende URL'en til din beste hjemmeside til juryens sekretær; Jan Erik Kaarø i informasjonsavdelingen. Mail-adresse er: jan.kaaro@adm.ntnu.no.

Følgende er påmeldt

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:10:30:02 1996-07-02