Godt håp for nytt Vitensenter

Styret for Vitensentret har nå godt håp om å få etablert et utviklingsfond for å bygge opp et nytt Vitensenter i lokalene til gamle Norges Bank. NTNU er bedt om å skyte inn én million kroner, samt 500.000 i årlig driftstilskudd.


Besøkstallet på Vitensentret på Kalvskinnet er mangedoblet de siste par årene og var i fjor oppe i 40.000.
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

Utviklingsfondet må være på minimum fire millioner kroner.

- Til nå har vi fått tilsagn om én million kroner fra bedrifter i Sør-Trøndelag, forteller styreformann for Vitensentret, Jan M. Øverli. Til sammen er det sendt forespørsler til 150 ulike instanser og bedrifter om støtte. En annen forutsetning for realiseringen av nytt vitensenter i gamle Norges Bank er at Trondheim kommune vil bidra med fire millioner kroner for å bringe bygningen i forskriftsmessig stand.

Tidligere i vår forelå en ny og meget detaljert plan for hvordan den gamle bankbygningen kan utnyttes til å bygge opp et vitenskapelig opplevelsessenter for publikum i alle aldre. Bygningen byr på utstillingsarealer som er fem ganger så stort som det nåværende lokalet i Vitenskapsmuseet.

- Dette gir muligheter for å utvikle Vitensentret i Trondheim fra å være et av de minste og ubetydeligste i Norden til å bli et av de fremste, sier Øverli. Han mener at det nye sentret vil ha stor betydning for profileringen av Trondheim som "Teknologihovedstad" og "Kunnskapsby" både nasjonalt og internasjonalt.

- Vitensentret vil også være et attraktivt turistmål, spesielt for familier med barn. Dette har jo lenge vært sårt savnet i Trondheim, legger han til.

- For NTNU kan Vitensentret spille en viktig rolle som utstillingsvindu mot omverdenen. Jeg kan ikke tenke meg en bedre mulighet for å markedsføre naturvitenskap og teknologi. Dette vil ha positiv betydning for fremtidig rekruttering til teknologi- og naturvitenskapsfagene. Ikke minst kan vi slå et slag for kvinnerekrutteringen. Ved en bevisst tilrettelegging av utstillingen kan vi lære barn av begge kjønn at teknologi ikke er "farlig" men spennende og interessant.

Vitensentret ble etablert i 1988 og er organisert som en stiftelse. Den første utstillingen ble åpnet i 1991 og har som formål å formidle naturvitenskap og teknologi på en underholdende og engasjerende måte til et bredt publikum. Vitensentret skal by på opplevelser for alle, uavhengig av alder og teoretisk forutsetning. Besøkstallene er mangedoblet de siste par årene, og var for 1995 oppe i 40.000.

Det finnes ca 300 vitensentre, eller "science centre" i verden, som hvert år har 200 millioner besøkende. Mange av sentrene ligger i USA og Canada, men de fleste nye blir nå bygd i Asia. I Norden fins 23 vitensentre og det største er Eksperimentarium i København med 4000 kvadratmeter utstillingsflate. Norges Bank -bygget kan gi Vitensentret i Trondheim fra 930 til 1.400 kvadratmeter. Til sammenlignen er Teknoteket i Norsk Teknisk Museum i på 1.000 kvadratmeter.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:18:56 1996-06-04