SINTEF-forsker takker ja

Forsker Berit Berg ved IFIM, SINTEF er invitert til å delta i arbeidet med å se nærmere på hvilke forbyggende tiltak som kan gjøres for å begrense den vietnamesiske kriminaliteten i Trondheim. Berg kjenner det vietnamesiske miljøet i Trondheim godt ettersom hun har jobbet i flyktningetjenesten i Trondheim i ni år, en periode også som leder for tjenesten. Siden har hun forsket blant annet på flyktningeproblematikk.


Forsker Berit Berg vil gjerne forske på det kriminelle miljøet blant vietnamesere i Trondheim, men kontakten vil være basert på frivillighet, understreker hun.
FOTO: JENS SØRAA

- Hvis det er noe jeg kan bidra med for å kaste lys over disse problemene i det vietnamesiske miljøet, vil jeg gjerne bruke erfaringene mine på det, sier Berg som så langt har vært en diskusjonspartner for politiet i Trondheim og de vietnamesiske foreningene.

Kontakte de kriminelle

Berg mener det er viktig at det drives godt integreringsarbeid. Dette kan gjøres gjennom å hjelpe vietnamesere med blant annet å få seg arbeid og med norskopplæring.

- Men for bedre å kunne forstå bakgrunnen for oppblomstring av kriminaliteten blant vietnameserne, må vi gå inn i det kriminelle vietnamesiske miljøet, sier hun. Interessant vil det være å se nærmere på bakgrunnen til de som er involvert, om det er vietnamesere uten arbeid og med dårlige norskkunnskaper som begår kriminelle handlinger - eller de mer ressurssterke og "vellykkede". En slik kartlegging er viktig for å kunne igangsette mest passende og virksomme tiltak, forklarer Berg.

- Selv om politiet er involvert i dette forebyggende arbeidet, har de ikke anledning til eller ønske om å navngi de kriminelle. Kontakten vi eventuelt vil opprette med de kriminelle, vil foregå gjennom den vietnamesiske foreningen i Trondheim og være basert på frivillighet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:01:00 1996-06-04