Stor konferanse om simulering

Det Skandinaviske Simuleringsselskap (SIMS) arrangerer i juni en stor konferanse ved NTNU. I dagene fra 11. til 13. juni vil det her bli holdt ca. 40 foredrag om ulike anvendelser av simulering.

Ifølge forsker Torleif Iversen i programkomiteen for SIMS'96, har det vært en rivende utvikling i simuleringsbransjen de siste årene. Etterhvert som verktøyene er blitt billigere og enklere å bruke, er det mange som har tatt i bruk datasimulering i ulike sammenhenger. Iversen regner med at årets konferanse vil samle rundt 100 deltagere fra hele Norden.

Målet med SIMS-konferansene er å dekke ulike sider ved dynamisk simulering. Årets konferanse omhandler i første rekke modellering og simulering av ulike typer industrielle prosesser, bl.a. kjemiske prosesser. I denne bransjen er simulering blitt et vanlig hjelpemiddel som erstatning for tester i kostbare pilotanlegg.

Konferansen er delt inn i fem sesjoner:

I tillegg til foredragene er det lagt opp til produkt-presentasjoner hvor en får høre om nye versjoner av ACSL, MATRIX og MATLAB/SIMULINK. Det sosiale programmet omfatter blant annet en sammenkomst på Trøndelag folkemuseum på Sverresborg, samt konferansemiddag ved Ringve musikkhistoriske museum.

Flesteparten av foredragsholderne kommer fra Norge. Det offisielle språket under konferansen er engelsk.

Det Skandinaviske Simuleringsselskap (SIMS) er en ideell (non-profit) organisasjon tilsluttet den europeiske føderasjonen av simuleringsselskap, EUROSIM. Organisasjonen har ca. 300 medlemmer i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Årets konferanse er den 38' i rekken.

Kontakt for ytterligere opplysninger:
SIMS, c/o Torleif Iversen, SINTEF Reguleringsteknikk, 7034 Trondheim
- Tlf. 73 59 44 74
- Fax: 73 59 43 99
- E-post: torleif@itk.unit.no

JAN ERIK KAARØ

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:23:13 1996-06-04