Politiet søker forskningshjelp

Utlendingsavsnittet ved Trondheim Politikammer har igjen etablert kontakt med universitetet. Denne gangen ønsker politiet forskningshjelp for å begrense den vietnamesiske kriminaliteten i Trondheim. Også de vietnamesiske foreningene i Trondheim er invitert til å samarbeide om forebyggende tiltak.

Det har lenge vært kjent at det vietnamesiske innvandrermiljøet i Trondheim scorer noe høyere enn Trondheimsbefolkningen forøvrig på kriminalitetsstatistikken.

I håp om finne fram til årsakene til hvorfor vietnamesere kommer dårligere ut enn andre innvandrere og flyktninger, har politiet tatt kontakt med blant annet forsker Berit Berg ved IFIM. Dette forteller politiavdelingssjef Bjørn G. Wold ved utlendingsavsnittet, Trondheim Politikammer.

-- Ved å få nærmere innsikt i det kriminelt belastede miljøet, vil vi kanskje finne en nøkkel som kan peke ut hvilke tiltak politiet skal sette inn i kampen for å stoppe rekrutteringen av nye kriminelle i Trondheim.

Samarbeid med de vietnamesiske foreningene

Etter oppslagene om "mafia"virksomhet blant vietnameserne i Trondheim i Adresseavisen tidlig i februar i år, tok den vietnamesiske studentforeningen ved NTNU til motmæle, da de følte at hele det vietnamesiske miljøet ble stemplet som forbrytere. Til Adresseavisen fortalte de også at de ønsker å kjempe imot fremvekst av en vietnamesisk "mafia" i byen.

På bakgrunn av dette intervjuet i Adresseavisen inviterte politiet til nærmere samarbeid med de vietnamesiske foreningene i Trondheim da både politiet og de vietnamesiske foreningene har samme mål; å bekjempe kriminaliteten blant vietnameserne.

Wold ser svært positivt på dette samarbeidet.

- Det er viktig for oss i arbeidet med å finne de mest presise forebyggende tiltak at vi får innspill fra flere kanter, ikke minst fra vietnameserne selv. Vietnameserne har blant annet laget en liste over tiltak de mener er viktig å ta fatt på i dette arbeidet.

Flere samarbeidspartnere

I tillegg har politiet også god kontakt med den buddistisk-vietnamesiske forening, Kristent innvandrerarbeid (KIA) og den katolske kirke. Politiet har også fått gehør for samarbeid fra kommunalt ansatte som jobber med innvandrersaker.

Videre forteller Wold at nærpolitiet på Tiller, der en stor konsentrasjon av vietnamesere bor, er godt informert og jobber aktivt med problematikken.

Også Politihøgskolens forskningsavdeling i Oslo er trukket inn i arbeidet med å kartlegge de best egnede tiltakene mot vietnamesisk kriminalitet i Trondheim.

Integrering øker respekt

Wold mener at integrering av innvandrere og flyktninger i samfunnet er et gode. Innvandrere som isolerer seg kan lett føle at de ikke er en del av samfunnet. Dette kan gi grobunn for å utvikle holdninger om at det ikke gjør noe at man utnytter eller misbruker samfunnet. Intergreringstiltak som knytter innvandrere og nordmenn sammen, er derfor viktig og vil kunne øke innvandrerens resepekt for samfunnet, resonnerer Wold.

Selv om vietnameserne er overrepresentert på kriminalstatistikken i Trondheim, presiserer Wold at de kriminelle vietnameserne kun utgjør et lite mindretall av de 500-800 vietnamesere som bor i Trondheim.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:04:57:29 1996-06-04