P lages med lukket munn

Flere av DU sine lesere har undret seg over en lingvistisk forklaring vi refererte i DU nr. 7.

I en omtale av tidskriftet "M" arresterte vi en påstand tidskriftet meddelte om at lyden 'm' er den eneste lyd som kan lages med munnen vedvarende lukket. Grunnlaget for "arrestasjonen" fant vi hos professor Arne Kjell Foldvik ved Lingvistisk institutt som kunne fortelle at både b og p produseres med munnen lukket. Han fortalte også at lyden p dessuten kan holdes lengre enn m. Lyden m kan man kun uttale så lenge man har luft, mens p varer så lenge man kan holde pusten.

For å sjekke opp om DU likevel kunne ha misforstått professoren, tok vi igjen kontakt. Foldvik bekrefter at det som står på trykk er helt korrekt.

- Skeptiske lesere kan for eksempel forsøke å si: opp med motet. Her kan en holde leppene lukket for p'en så lenge man orker og gå direkte over i m'en uten å åpen leppene. Luften som demmes opp i munnen når man sier p, går opp og ut gjennom nesen når m uttales, forklarer Foldvik som inviterer folk som fremdeles er i tvil, om å ta kontakt for nærmere fonetisk utgreiing.

Dessverre kom DU i skade for å referere feil navn til kilden i DU 7. Riktig navn er altså professor Foldvik.

red.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:24:22 1996-06-04