Katalogsvindlere

MA-sjef Ragnar Møller advarer om at det nok en gang er oppdaget et useriøst firma på katalogmarkedet. Firmaet har rykket inn tre annonser for NTNU som ikke har vært bestilt. Møller understreker at NTNU kun annonserer gjennom annonsebyrået Cicero, som er vår eneste avtalepartner på dette området.

Firmaer som benytter telemarketing for å kapre kunder har særlig spesialisert seg på telefakskataloger. I sin markedsføring bruker de navn og logo som til forveksling er lik Telenors.

Møller ber alle være oppmerksom på at denne type firmaer har store fortjenester på å sende ut fakturaer på en vare som aldri blir levert.

Mange benytter e-post

I 1995 ble det sendt ca. 3. millioner elektroniske interne meldinger på Universitetet og omlag 1.2 millioner elektroniske brev eksternt.

Profilutstillingen til Rosenborg

Etter å ha vært vist på Lade, flyttes nå profilutstillingen til Rosenborg i slutten av denne uka. Her kan en se en del av Bruno Oldanis skisser til trykksaker.

Arbeidet med NTNUs nye profil skal oppsummeres i en profilhåndbok som ventes ferdig i slutten av august.

Det pågår nå blant annet arbeid for å justere de maler som er gitt midlertidig for brev, notat og faks, spesielt med sikte på å gi dokumentene større skriveflate.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:04:50:43 1996-06-04