Middelalder-Trondheim i VR-utgave

Ved hjelp av avansert datateknologi og arkeologenes kunnskap bygger Inst. for datateknikk og telematikk en datamodell av Trondheim slik de antar byen var på 1300-tallet da Trondheim var et ettertraktet pilgrimsmål - og kulturelt og økonomisk i en glansperiode.

- Modellen vil etterhvert omfatte hus, kirker, kulturlandskap, terreng, folk og dyr. Også elvelivet med båttrafikk vil vi bygge inn i modellen, forteller Hallgren.

De kulturelle aktiviteter vi tar med i modellen, bygger på arkeologenes kvalifiserte gjetninger, utarbeidet på bakgrunn av en rekke funn både i fra Trondheimsregionen og fra andre områder fra tilsvarende perioder.

- En god del av disse elementene er allerede på plass i modellen vi demonstrerte på konferansen.

- Ved å ta i bruk tredimensjonal teknikk og VR-hjelm er det også mulig å selv spasere rundt i middelalder-Trondheims gater og veiter, høre lyder og interaktivt delta i bylivet, et mål Hallgren håper å nå til Tusenårsjubileet i 1997.

Store anvendelsesmuligheter

- Teknologien vi har utviklet er verdifull for mange faggrener, og mange fagmiljøer har vist sin interesse. For arkitekter er det en enestående mulighet å kunne presentere datamodeller av hus før de bygges. Produktdesignere har tilsvarende nytte av å teste ut modeller før de produserer dem. Også kulturhistorikere, psykologer, filosofer og pedagoger er interessert i VR-teknologien.

- For folk flest ligger det også en verdi i å kunne oppleve Trondheim i middelalderen, for å kunne forstå bakgrunnen for sin egen kultur, mener Hallgren.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:05:19 1996-06-04