Lykkelig i NTNU

Mens de andre kunstakademiene kjemper for sin selvstendighet har Kunstakademiet i Trondheim (KIT) høstet god erfaring med å være innlemmet i NTNU så langt.


De gamle verkstedbygningene til TMV er i dag skreddersydd for Kunstakademiet. Det som før var dreieverksted, er i dag et luftig og rommelig utstillingslokale kalt "Prosjekthallen". På bildet viser Jon Arne Mogstad og Erik Høiem et glimt fra en av vårens semesterutstillinger.
ALLE FOTO: GEIR OTTO JOHANSEN

I utgangspunktet var det stor motstand ved KIT mot å bli lagt inn under det nye universitetet. Da vedtaket var et faktum, kjempet KIT sammen med Musikkonservatoriet for å bli samlet i et eget fakultet for kunstfag. Istedet ble Akademiet en del av det nye Fak. for arkitektur, plan og kunst.

- Etter hvert som prosessen skred fram fant vi mange fordeler med denne løsningen, forteller instituttstyrer Jon Arne Mogstad og adm.leder Erik Høiem.

- Vi har blitt del av et større fagmiljø, som åpner for tettere samarbeid på mange plan. Ikke minst gjelder dette vår gamle samarbeidspartner Inst. for form og farge.

Mogstad skyter inn at det er mindre forskjell på kunststudenter og andre studenter enn hva mytene vil ha oss til å tro.

- Det er lenge siden kunstnere kunne overleve på talentet alene. I dag kreves hard og målrettet jobbing og teoretisk innsikt på et mye bredere felt enn det kunstfaglige. En betydelig del av pensumet er teoretisk, og vi har for eksempel undervisning både i filosofi og psykologi, med forelesere som leies inn fra universitetet.


KIT har et internasjonalt miljø med studenter fra 13 nasjoner. Her har tredjeårsstudent Fabiola B. Charry fra Columbia samtaletime med grafiker og gjestelærer Børre Larsen.

Nyorganiseringen av universitetet har også ført til at det er blitt etablert et nettverk for kunst og estetikk, som skal se på samarbeidsmulighetene for den kunstfaglige virksomheten ved NTNU. En halv million kroner er satt av til samarbeidstiltak dette året og tre millioner kroner for de neste tre år.

Videre arbeides det med å få til et felles utstillingslokale.


Studentene eksperimenterer med flere kunstuttrykk.

I samarbeid med avd. for skoleutvikling og lærerutdanning arbeides det med å etablere et grunnfag i kunstfag. Parallelt pågår arbeid for å opprette et hovedfag i bildende kunst, som skal være en to-årig påbygning til akademiet. Innholdet i grunnfaget er under diskusjon. For eksempel ser en på muligheten for at faget også skal kunne brukes som en forutdanning til andre studieretninger.


Et alminnelig dørslag kan også bli en vakker skulptur... Studentarbeid av Leif Inge Foss.

Kunstakademiet i Trondheim har avdelinger for grafikk, skulptur, maleri og intermedia, og skiller seg ut fra de andre akademiene ved å ha en undervisningsmodell som åpner for utstrakt samarbeid mellom avdelingene. Dette gir studentene mulighet for å eksperimentere innenfor flere kunstuttrykk, noe som har blitt en vanlig arbeidsmetode for unge kunstnere. Opptaket skjer gjennom en todelt opptaksprøve. KIT hadde i år 254 søkere til 20 studieplasser. Den siste uka i mai møter 40 av dem til den avgjørende opptaksprøven som inkluderer praktisk arbeid og intervju med lærere og studentrepresentanter.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:12:16 1996-06-04