Høyere arbeidsledighet

Arbeidsledigheten øker blant nyutdannede akademikere. Det viser en undersøkelse av kandidater som ble uteksaminert våren 1995, som ble gjennomført av NIFU, Norsk institutt for studier av forskning og utdannig. En vesentlig årsak til den økte arbeidsledigheten er at ekspansjonen i universitets- og høgskolesystemet nå gir seg utslag i et økende antall uteksaminerte kandidater. Økningen gjaldt de fleste gruppene, men var spesielt sterk blant jurister og samfunnsvitere.

Arbeidsledigheten blant sivilingeniørene har økt fra seks prosent i 1991 til 17 prosent i 1995. Denne utviklingen står i kontrast til ingeniørene, som har hatt en nedgang i arbeidsledigheten i samme periode.

Enkelte grupper opplever relativt små arbeidsledighetsproblemer. Dette gjelder først og fremst helsefagkandidatene og psykologene. Filologene hadde i 1995 en ledighet på fem prosent, som er en liten nedgang i arbeidsledigheten. Denne nedgangen skjer til tross for en sterk økning i kandidattallet, og kan trolig tilskrives økt naturlig avgang fra arbeidsmarkedet for denne gruppen.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:02:55 1996-06-04