Ettertraktede sommervikarer

Næringslivet har stått i kø for å sikre seg studenter fra Inst. for datateknikk og telematikk (IDT) denne sommeren.

Både fjerde- og tredjeårsstudenter er etterspurt, og betalinga er oppe i 125 kroner timen.


Amanuensis Roger Midtstraum (t.v.) sammen med noen av sommerens mest ettertraktede studenter: F.v Amund Tveit, Erling Alfheim, Jon Bratseth, og Helge Solheim.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

IDT er vant til at fjerdeårsstudentene er ettertraktet på sommerjobbmarkedet. Nytt av i år er at også svært mange tredjeårsstudenter har fått jobbtilbud. Så hard er konkurransen, at instituttet har problemer med å skaffe egne sommervikarer.

- Min egen gruppe for datatabaseteknikk trenger fire vikarer, men har klart å skaffe bare to, forteller amanuensis Roger Midtstraum.

Sommerjobbene er ofte innfallsport til fast jobbtilbud. Svært mange studenter har en avtale klar lenge før de er ferdige med diplomet. Midtstraum ser ikke bare positivt på dette.

- En av følgene, og en svært menneskelig reaksjon, er at motivasjonen til å stå på i studiet går ned, sier han.

Det verdensomspennende konsulentfirmaet Andersen Consultings hovedkontor i Oslo er blant dem som er fast avtaker av sivilingeniører fra Datateknikk og telematikk. I sommer har de hyret inn hele 20 tredje- og fjerdeårsstudenter som sommervikarer. Betalingen er heller ikke å kimse av; - 125 kroner timen, som tilsvarer ca ltr. 38 i statens lønnsregulativer.

- Til sammenligning har en amanuensis med 14 års ansiennitet ltr. 37. Studenter i sommervikariat ved IDT får 90 kr timen, opplyser Midtstraum.

- Normalt tar vi inn 10 - 12 sommervikarer med kompetanse innen IT, men i år har vi leid 30, forteller rekrutteringssekretær Bjørn Schøulstock ved personalavdelingen hos Andersen Consulting.

- Det økte behovet har sammenheng med at vi flytter inn i nytt bygg. Sommervikarene skal for det meste brukes til programmering, på forskjellige språk og nivåer.

Schøulstock legger ikke skjul på at sommervikariatene brukes til å knytte kontakter i rekrutteringsøyemed, og at datastudenter fra NTNU er spesielt ettertraktet.

- Årsaken er at NTNU er ledende innen informasjonsteknologi og at kandidatene herfra har akkurat den kompetansen vi er ute etter, forteller Schøulstock. Han legger til at firmaet i de senere årene også har begynt å rekruttere kandidater fra andre deler av sivilingeniørstudiet. SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:04:48:36 1996-06-04