Dataingeniører på arkeologikonferanse i Romania

En virtual reality-modell av middelalder-Trondheim ble for litt siden presentert på en arkeologikonferanse i Romania.


Vel hjemme diskuterer amanuensis Torbjørn Hallgren og sivilingeniør Chandini Halpegamage ved Inst. for datateknikk og telematikk utbytte av konferansen.
FOTO: NINA E. TVETER

For over hundre data- og arkeologieksperter demonstrerte amanuensis Torbjørn Hallgren og sivilingeniør Chandini Halpegamage fra Inst. for datateknikk og telematikk, en VR-simulert versjon av Trondheim slik byen kan ha sett ut i middelalderen. Modellen er under utarbeidelse og antas være klar til Tusenårsjubileet i -97.

- Det er ikke mange som driver arkeologi på denne måten, sier Hallgren som kan fortelle at ett av målene med turen var å forsøke å knytte kontakter med andre datamiljøer i Europa, noe han mener de lyktes med.

Ut av konferansen fikk Trondheimsambassadøre-ne en avtale med University of Staffordshire om å ta nærmere kontakt - med tanke på å etablere et samarbeid.

Arkeologi og VR

Også andre deltakerland på konferansen har utviklet VR-teknologi i arkeologisk øyemed. Engelske dataeksperter fra institusjonen English Heritage har ved hjelp av stereoteknikk utarbeidet en VR-modell av Stonehenge.

- I denne modellen kan folk, ved å ta i bruk VR-hjelm, "vandre" rundt, men i motsetning til Trondheimsmodellen inneholder den ikke mer enn selve byggverket, forklarer Hallgren.

- I York har de dessuten utviklet en interessant museumsutstilling fra Vikingetiden. Utstillingen omfatter både konkrete arkeologiske funn og datamodeller av arkeologiske funn.

Norge godt representert

Arkeologikonferansen ble holdt i byen Iasi i Romania. Konferansen het "Computer Applications and Quantitive Methods in Archaeology 1996" og varte i tre dager. Godt over hundre arkeologer og datainteresserte fra 16 land deltok. Norge var det tredje best representerte landet med to deltakere fra Trondheim og fire fra Oslo.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:05:04:28 1996-06-04