Søknadsvekst til NTNU

Foreløpige tall fra Samordnet Opptak viser solid økning av søkertallet til alle studieretningene ved NTNU.

Størst økning har siv.ark/siving-studiet med 25 prosent i forhold til i fjor.

Etter å ha slitt i motbakke i kampen om de gode søkerne ser det nå lysere ut for siv.ark./siv.ing-studiet enn på lenge. Etter at 93 prosent av søknadene til vitenskapelige høgskoler og universiteter er talt opp viser det seg at 6.199 har søkt NTNU-siv.ark/siv.ing-studiet. - Dette er en økning på omlag 25 prosent i forhold til i fjor, opplyser førstekonsulent Tore Strømmen ved Studieavdelingen.

På landsbasis har den totale søkermassen økt med omlag 30 prosent. Strømmen fremhever at det er første gang søkertallet til tekniske fag har ligget så nært opptil landsgjennomsnittet. Den sterke veksten er også oppsiktsvekkende i forhold til tekniske universiteter i utlandet, som har stridd med formidable rekrutteringsproblemer de siste årene.

Strømmen ser ikke bort fra at årsaken til den økte interessen i Trondheim har sammenheng med den massive rekrutteringskampanjen for NTNU denne våren. Det interne opptaket for siv.ark/siv.ing.studiet er 15. juli.

Tross dystre spådommer angående etableringen av NTNU har også søkermengden økt til de frie fagene. Det foreløpige tallet er 12.117 i år, mot omalg 10.000 i fjor. Konsulent Rune Hegge ved studieavdelingen Dragvoll tar forbehold om at søkertallet må korrigeres. Det er oppdaget at studenter som allerede har studieplass er registrert som nye søkere fordi de har benyttet feil skjema.

Når det gjelder NTNU-medisin ser søkertallet ut til å øke med ca. 10 prosent i forhold til i fjor. Økningen i den totale søkermassen til medisin er ca 30 prosent.

- Tallene er omtrent som forventet, sier Arild Skaug Hansen ved Det medisinske fakultet. Han mener økningen har sammenheng med at det i år er brukt søknadsskjema fra Samordnet Opptak. Dette har forårsaket at flere søkere har ført opp medisin på lavere prioritet uten å ha reell mulighet for opptak.

- I fjor måtte søkerne få tilsendt egne søknadsskjemaer for medisinerstudiet fra fakultene. Dette medførte færre ukvalifiserte søkere. En annen faktor er at det er vedtatt å opprette 75 nye studieplasser på medisinstudiene fra høsten. Dette kan ha ført til en forventning om at opptaksgrensene i år vil synke og at det blir lettere å få studieplass. Vi antar imidlertid at de nye studieplassene ikke vil resultere i store endringer i forhold til fjorårets opptaksgrenser. En nedgang på fra 0,2 til 0,8 opptakspoeng i hver søkergruppe er trolig realistisk, sier Skaug Hansen.

Mens søkertallet til NTNU-medisin har økt med 10 prosent har økningen til medisin ved Universitetet i Oslo økt med hele 35 prosent. Skaug Hansen tror at en av grunnene til at Oslo øker mer enn Trondheim kan være at Oslo i år legger om til samme studieplan som Trondheim har hatt siden 1993 med blant annet problembasert læring. Søkere som geografisk tilhører sør- og østlandet og som ønsker denne studiemodellen vil nå foretrekke Oslo fremfor Trondheim.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:15:01 1996-05-10