Over 2060 forskningsprosjekter ved NTNU

Det samlede forskningsmiljøet ved NTNU var i fjor engasjert i over 2060 prosjekter, viser en telling Informasjonsavdelingen har gjort. I visse høve kan det diskuteres hvorvidt arbeidsinnsatsen fortjener betegnelsen prosjekter. Tallene skulle likevel gi en god pekepinn om innsatsen.

De gamle fakultetene ved NTH sto for cirka 1200 prosjekter, AVH for over 540, Det medisinske fakultet/RiT for over 300 og Vitenskapsmuseet for over 25.

På samme tid hadde forskningsmiljøene omkring 1200 vitenskapelig ansatte.

Direktørstriden

Saken om de omstridte direktørstillingene ved NTNU er nå overført fra Administrasjonsdepartementet til ny behandling i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, seksjon for student- og personalsaker. Tidligere lå saken hos seksjon for organisasjon og styring, som konkluderte med at stillingene som studiedirektør, teknisk direktør og forskningsdirektør skal lyses ut. Saksbehandler Jan Erik Østheim i seksjon for student- og personalsaker har foreløpig ingen kommentar til den nye utviklingen.

Intervjurunde for alumni-midler

NTNU har engasjert Barkeley Europe til å gjøre en intervjurunde for å kartlegge et eventuelt grunnlag for etablering av en alumni-organisasjon for hele universitetet (organisasjon av tidligere elever som gir pengestøtte til sitt universitet).

Barkeley Europe er et eksternt konsulentfirma som har arbeidet ved flere universitet i Europa med organisering av alumni-organisasjoner. Firmaet har blant annet utført en tilsvarende undersøkelse ved Chalmers tekniske högskole med positivt resultat.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:18:06 1996-05-10