Skarstein blir overbibliotekar

Kulturdirektør Vigdis Moe Skarstein har takket ja til jobben som overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Trondheim og regner med å begynne i månedsskiftet august/ september.

- Jeg ser frem til å være med å bygge opp den nye organisasjonen som skal administrere et av de største og viktigste bibliotekene i landet, sier Skarstein til D.U.

- Jobben fortoner seg både fascinerende og veldig spennende.

Skarsteins åremålsstilling som kulturdirektør går ut i 1997. Hun kom fra stillingen som sjefbibliotekar ved Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek da hun tiltrådte som kommunaldirektør i 1992. Som kulturdirektør har hun stått sentralt i mange store kulturarrangement, ikke minst i forberedelsene med Tusenårs-jubileet neste år.

Vigdis Moe Skarstein er også nestleder i det nye styret for NRK.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:22:41 1996-05-10