Spjøtvoll vil bygge fellesskapsfølelse

Tverrfaglige programmer og bevisst satsing på å bygge opp felleskapsfølelse blant studenter og ansatte. Dette er to av virkemidlene den nyvalgte rektor Emil Spjøtvoll vil satse på i arbeidet med å sveise sammen det nye NTNU, avslørte han i sin tale ved rektorskiftet 6. mai.


Historisk vaktskifte. Den gamle rektor klapper for den nye. Rektorkjedet som Emil Spjøtvoll overtok er en arv fra UNIT-tiden, men den gamle triquetraen er erstattet av en NTNU-logo i sølv.
FOTO: KJETIL JAKOBSEN

Den nye rektoren var ellers nokså forsiktig med bastante programerklæringer i sin første offisielle fremtreden i sin nye rolle. I talen rakte han hånden ut til alle deler av universitetet. Han understreket at NTNU i større grad enn de andre norske universitetene skal være samfunnsorientert og helhetsorientert. NTNU har en hovedprofil, men etternavnet viser likevel klart at man skal opprettholde bredden og universaliteten.

Spjøtvoll la stor vekt på at det i startfasen må utvikles en felles forståelse for hva det nye NTNU innebærer. Han mente at begrepet "identitet" var for sterkt å bruke. Det er bedre med "fellesskapsfølelse".

- Ordet identitet kan indikere at vi alle skal være like, men det skal vi jo ikke. I utviklingen av displiner og profesjoner, og de ulike studier, skal vi ta vare på mangfoldet. Identiteten eller fellesskapsfølelsen må skapes på et høyere plan, i oppfatningen av NTNUs spesielle rolle og spesielle muligheter i nasjonal sammenheng, sa Spjøtvoll.

En stilfull og enkel seremoni i aulaen i Hovedbygget på Gløshaugen var rammen omkring rektorskiftet. Karsten Jakobsen grep til poesi og latin i sin avskjedstale. Blant andre siterte han Karin Boye:

"Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger".

Latinen brukte han for å summere opp resultatet av NTNU-prosessen: Hoc erat in votis (Dette er slik jeg ønsket). Da var det kanskje ikke så rart at en åpenhjertig gammel-rektor i sin tale innrømmet at han til tider det siste halvåret har hatt stor lyst til å melde seg på som kandidat for en ny periode.

- Men nok er nok, og fornuften seiret heldigvis - denne gangen - over lysten, sa Jakobsen som høstet langvarig og stående applaus da han takket for seg.

JAN ERIK KAARØ

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:20:54 1996-05-10