Opprydning i IT-jungelen

I løpet av juni vil administrasjonen på Dragvoll og Gløshaugen få felles nettverks-operativsystem. Dette vil gjøre det enklere for administrasjonen å formidle og å dele informasjon over nettet.

IT-avdelingen vil i løpet av juni sørge for at administrasjonen på Dragvoll og Gløshaugen får felles nettverks-operativsystem. - Dette innebærer at det blant annet vil bli enklere å benytte felles maler, forteller IT-sjef Stig Ole Johnsen.

- Også dokumentutvekslingen mellom brukere vil bli lettere.

Word 6.0 blir standard

Innen samme tidsramme vil Word 6.0 bli standardisert i administrasjonen, og om ikke lenge vil Word være det tekstbehandlingsprogrammet IT-avdelingen vil anbefale for hele Universitetet.

- 600 av de ansatte bruker pr. idag Word Perfect. Dette systemet, samt endel andre mindre benyttede tekstbehandlingssystemer ønsker vi å gå vekk i fra - til fordel for en felles tekstbehandlingsplattform, sier Johnsen.

- I tillegg til Word 6.0 vil teknologiske miljøer benytte Framemaker da dette systemet bedre dekker teknologimiljøets behov for formler og tegninger.

Senere vil IT-avdelingen løse situasjonen med at nye programvare-versjoner kommer på markedet ved automatisk oppgradering.

- I praksis vil dette fungere slik at brukeren vil få opp en melding på sin maskin om han/hun ønsker oppgradering. Trykker man bekreftende, vil den nye versjonen oppgraderes av seg selv.

Flora av systemer

Frustrasjonen er stor over at det på Universitetet finnes en flora av ulike nettverks-operativsystemer, operativsystemer og programvare.

- Dette henger sammen med at det tidligere ikke har vært en sentral koordineringspolitikk. Dataverktøy har blitt kjøpt inn etter eget behov, forteller Johnsen.

IT-avdelingen utarbeider nå forslag til standarder for programvare, maskinvare, nettverks-operativsystemer og operativsystemer.

- Når disse er godkjent av Universitetsdirektøren og vært igjennom en høringsrunde, vil det sendes ut et rundskriv over standardene som skal benyttes.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:16:17 1996-05-10