Forskningsdagene -96

Responsen så langt tyder på at Forskningsdagene -96 vil bli markert med en "Forskningsmartna" i Nordregt. etter mønster fra fjorårets arrangement, da en rekke av byens forskningsinstitusjoner stilte med boder fylt av popularisert forskning. Forskningsdagene er et initiativ fra Forskningsrådet, med tanke på å nå bredt ut med forskningsformidling over hele landet. Årets Forskningsdager finner sted i tidsrommet 28. september - 6. oktober. NTNUs informasjonsavdeling har påtatt seg å koordinere arbeidet i Trondheim. Henvendelser kan rettes dit, på tlf. (735)95540.


Forskningsinstitusjonene gikk bredt ut på Nordre gate under Forskningsdagene i fjor og møtte stor begeistring hos publikum.
FOTO: HELEN ELIASSEN

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:22:01 1996-05-10