De eksterne kollegiemedlemmene

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har utnevnt Dag Flaa, adm.dir. Norsk Hydro, og informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall, Fokus Bank, til eksterne representanter i NTNUs Kollegium. Arent M. Henriksen, ordfører i Bjugn og Kari Werner Øfsti, assisterende radiodirektør NRK Tyholt, er utnevnt som varamedlemmer. Både Sveinall og Flaa var til stede da det nye Kollegiet var samlet til sitt første møte onsdag 8. mai.


Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall (t.v.) og adm.dir. Dag Flaa
FOTO: KJETIL JACOBSEN

Anne Karin Sveinall er cand. philol. med musikk hovedfag og har blant annet undervist ved Adolf Øyen videregående skole i mange år. Hun har vært personaldirektør og er nå informasjonsdirektør i Fokus Bank på Heimdal. Dag Flaa er utdannet siviløkonom fra Norsk Handelshøgskole i Bergen. Han har mange års erfaring fra ledende stillinger i industrien og har i de siste 20 årene ledet Hydros aluminiumsvirksomhet. Flaa er også medlem av områdestyret for Industri og energi i Forskningsrådet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:01:27:44 1996-05-10