Synspunkt:

I måneskin

Bare noen få studentar syntest det var bryet verdt å delta i valet på rektor, prorektor og styrerepresentantar.

Redaksjonen i Under Dusken har analysert valkampen for å finne årsaker. I nr. 6/96 legg redaksjonen skulda på "Nisse med stort lass" (Spjøtvoll), på valstrategien til AVH-dekanane og Eiliv Steinnes, på "en liten, uerfaren og viljesvak kvinne" (Austgulen) og på NTNUs informasjonsdirektør som ein skulle tru "var kjøpt og betalt av professorforum på NTH...."

Jaja.

- Det var på vona gjort, sa mannen. Han skaut etter månen.

På universitetet, som andre stader, er det lov å sikte etter månen. Vi har høyrt enda dristigare hypoteser enn dette mellom universitetsfolk. Ikkje minst blant ein del av kvinnene, som også er ute i måneskinet.

Men studentane er ikkje heilt sikre i si sak, viser det seg, for dei går vidare og spør blant andre professor Tore Lindbekk om hjelp. Og hans analyse er gjengitt slik: "Det er vanskelig å få fram de klare skillelinjer overfor et publikum som ikke skjønner virkelighetens små nyanser. Kunnskapsnivået blant velgerne gjør det lempeligere å snakke allment framfor å forsøke å få fram ulikheter."

Litt velvillig tolka, kan ein vel seie at studentane etterlysere klare alternativ, mens professor Lindbekk trur meir på øvingar i universitetets "kremlologi" - på "viktigheten av små nyanser".

- Å du veit, det er lang fram, sa mannen. Han skaut stadig etter månen.

KK

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:35:06 1996-05-02