Feil i spørreskjema

Komiteen som arbeider med introduksjonsuken i forbindelse med nytt, femårig sivilingeniørstudium sendte i mars ut et spørreskjema til alle faglærere som er knyttet til sivilingeniørstudiet ved NTNU. Dessverre oppsto det en feil under utsendelsen av skjemaene, slik at enkelte faglærere fikk tilsendt et blankt spørreskjema. Komiteen vil gjerne få sende nye, korrekte skjemaer til dem dette gjelder, og ber derfor alle faglærere som mottok blanke spørreskjemaer om å melde fra til Janne Oddaker på telefon: 98328 eller e-post: Janne.Oddaker@adm.nth. unit.no.

Jentebølgen 1996

Friidrettsgruppa NTNU-BIL følger opp suksessen fra fjorårets Jentebølge og utfordrer til ny dyst tirsdag 11. juni. Det legges opp til felles oppvarming på torget kl. 18.00. Etter løpet satses det på felles avmarsj til ett av byens utesteder.

Kontaktperson er Astrid Salvesen ved Glassblåserverkstedet, FKKT, tlf 91408.

SV-stipend 2000

I disse dager utlyser SV-fakultetet 10 rekrutteringsstipender innenfor fagområdene geografi, psykologi, idrettsvitenskap, pedagogikk, sosialøkonomi og sosiologi/statsvitenskap. Åtte av stipendiene er nyopprettet. Bakgrunnen er at den voldsomme ekspansjonen ved SV-instituttene har ført til ubalanse mellom rekrutteringsstillinger og faste vitenskapelige stillinger. Stipendene ble opprettet og vedtatt på fakultetsrådsmøte 22. januar.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:15:58:43 1996-05-02