Prorektorvalget

Valgopptellingen slår fast at Rigmor Austgulen fikk suverent flest stemmer i 13 av 18 stemmekretser mens Eiliv Steinnes fikk overlegent flertall ved HF-, SV- og Mat/nat-fakultetene. Ved Musikkonservatoriet fordelte stemmene seg på 18 til Austgulen og 14 til Steinnes. Ved UBT er det registrert ni stemmer til Austgulen og 14 til Steinnes. Til sammen ble det registrert 3 745 stemmer.

Fordelingen av stemmene viser at Austgulen fikk 53,44 prosent, Faanes 0,52 prosent, Moan 0,68 prosent, Rolstadaas 0,3 prosent, Steinnes 39,75 prosent, Ødegaard 0,84 prosent, Aas 0,42 prosent. Antall blanke stemmer 4,05 prosent.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:17:25 1996-05-02