Prorektor i halv stilling

Nyvalgt prorektor og førsteamanuensis Rigmor Austgulen (46) går inn i lederstillingen på halv tid og fortsetter å jobbe med undervisning og forskning ved Inst. for kreftforskning i 50-prosent stilling.


Rigmor Austgulen ledet suverent ved 13 av 18 stemmekretser ved prorektorvalget og endte opp med 53,44 prosent av stemmene.
FOTO: GEIR OTTO JOHANSEN

Begrunnelsen er i første rekke at hun nettopp har startet opp en egen forskningsgruppe innen fagområdet human biologi, hvor hun veileder en gruppe stipendiater og hovedfagsstudenter som blant annet arbeider med å finne terapeutiske tiltak som kan tenkes å hemme prematur rieaktivitet. Hun vil derimot slutte i stillingen som overlege i generell pediatri ved Regionsykehuset i Trondheim.

Austgulen studerte medisin ved Universitetet i Bergen og ble uteksaminert i 1975. I studietiden leste hun også filosofisk psykiatri og tok grunnfag i sosiologi. I 1988 disputerte hun for den medisinske doktorgraden som første kvinne ved det medisinske fakultet i Trondheim. Emnet var makrofagenes betydning for utvikling av svulster og betydning for angiogenese. I 1992 ble hun leder av Det medisinske fakultetets forskningsutvalg og ble senere valgt inn i fakultetsrådet som prodekanus.

Rigmor Austgulen er kjent for å ha stor arbeidskapasitet, at hun jobber engasjert og har mange jern i ilden på en og samme tid. Hun har vært med i en rekke råd og utvalg, det mest kjente er Underdalsutvalget.

I egenskap av å være første kvinnelige prorektor ved NTNU er hun forberedt på å bli stilt overfor mange slags forventninger. Noen har forestillinger om at hun skal bli en slags NTNUs "førstedame" med snorklipping og representasjonsoppgaver som hovedoppgave. Andre har skyhøye forventninger til hva hun kan utrette for å forbedre forholdene for kvinnene ved NTNU.

Stemmetallene viser at hun også har mennene med seg. En av dem sa følgende før han gikk til valgurnen: "Austgulen er så dyktig at jeg ville ha stemt på henne selv om hun var mann".

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:16:43 1996-05-02