Nye fakultetsnavn

Kollegiet har oversendt følgende betegnelser på fakultetene ved NTNU til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartement for godkjenning:

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:11:55 1996-05-02