Ny reprosentral

MA-avdelingen arbeider for å bygge ut den interne reprotjenesten på Gløshaugen etter modell fra reprotjenesten på Dragvoll. Den nye reprosentralen skal dekke det interne behovet for større repro- og trykkeritjenester. På sikt kan det også bli aktuelt at reprosentralen tar over ansvaret for desentraliserte kopimaskiner. MA-sjef Ragnar Møller forteller at erfaringer fra Dragvoll viser at en interne reprotjeneste kan utføre tjenester langt billigere enn eksterne trykkerier. Det er også betydelige summer å spare på å samordne innkjøp av maskiner og utstyr.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:08:23 1996-05-02