Innlegg:

NTNUs grafiske profil

Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes hadde et innlegg i Nye Ukeavisa nr. 1, 18.01.96 om grafisk profil og profilbygging. Her står at malene for brevpapir, notat, telefaks, etc. er viktige brikker i helheten. Jeg er enig i dette.

Hans konklusjon er at vi (NTNU) må holde oss til den normen som nå legges sentralt og som utvikles i samarbeid med vårt engasjerte designfirma. Kongsnes' definisjon av sentralt er NTNUs Informasjonsavdeling. I Norge finnes faktisk noe som er enda mer sentralt, og det er Norges standardiseringsforbund (NSF) - et sentralorgan for standardisering i Norge med ansvar for bl.a. koordinering og tilrettelegging av standardiseringsvirksomheten.

Normen som er "egenutviklet" ved NTNU synes ikke å være i nærheten av Norsk Standard (NS 4129 - Kontordokumenter og blanketter. Utforming. 1. utgave desember 1995).

Da jeg for første gang fikk se de "nye og friske" brevmalene for NTNU ga jeg først tilbakemelding om praktiske detaljer og økonomiske følger via elektronisk post, så ved telefonisk kontakt med Kongsnes. Jeg fikk inntrykk av at Informasjonsavdelingen etter å ha hatt et designfirma i sving, med egne meninger om originalitet og kreativitet, IKKE skulle ende på noe så ordinært som Norsk Standard.

Kongsnes understreket også at han hadde fått så mange sprikende innspill at noen måtte skjære igjennom. Det tror jeg på. Det er vel nettopp også en av grunnene til at Norsk Standard finnes.

Etter å ha fått litt mer erfaring med bruken av ny brevmal, ser jeg at dette kan bli en løpende kostnadskrevende del av NTNUs grafiske profilering, og jeg mener at det MÅ være lov til å reagere når den ser ut til å kunne bli meget uøkonomisk i bruk. Jeg vil tro at NTNU ikke er spesielt interessert i å signalisere at det skal ødsles med penger, så:

Hvor mange brev med NTNUs nye brevmal må gå over 2 stk. A-4-sider i stedet for 1 stk. A-4 side pga. at logo og nødvendig info alene tar ca. 40 % av sideflaten?

Hvor mange ekstra kopier vil dette kreve (kopier til informasjon, kopier til arkiv)? Hva betyr dette i unødvendige ekstra utgifter for NTNU?

Regner Informasjonsavdelingen med at NTNUs fakulteter og institutter vil ha spesielt god råd i årene fremover? Det er disse nivåene som må betale for kreativiteten. Burde vi bite i det sure eplet og legge oss "ned" på Norsk Standard som det er forventet at all privat og offentlig virksomhet tar i bruk?

Vennlig hilsen
Anne Sørvik

Redaksjonen viser til det som har stått om profileringsarbeidet i tidligere nummer samt siste side i dagens utgave.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:05:27 1996-05-02