NTNU selger boliger

NTNU har lagt ut 27 boliger for salg på det åpne marked. Inntekten fra salget skal investeres i Medisinsk teknisk senter.


NTNU har 10 rekkehus på Angeltrøa til salgs.
FOTO: NINA TVETER

NTNUs eiendomskontor har nettopp lagt ut 10 rekkehus og 17 leiligheter for salg hos eiendomsmegler Ø. Nylander A/S. Samtlige er leid ut på korttidskontrakter, - de lengste løper ut dette året. Leilighetene skal selges til markedspris og leietakere vil ikke bli tilbudt forkjøpsrett. Dette opplyser førstekonsulent Bjarne Spilsberg ved NTNUs eiendomskontor.

Samlet salgssum antas å bli rundt 10 millioner kroner. Aller helst ville eiendomskontoret ha brukt pengene til å ruste opp gjenværende boliger, men dette ble ikke godtatt i departementet. Istedet ble det aksept for at salgsinntektene skal brukes til å reinvestere i andre eiendommer.

- Konkret betyr dette at vi kjøper en større andel i Medisinsk teknisk senter, forteller overingeniør Arne Rønning ved eiendomskontoret. NTNU har per i dag årlige leieutgifter på 3,1 millioner kroner for Medisinsk teknisk senter.

Til sammen eier NTNU et 40-talls boliger, som i sin tid ble anskaffet for utleie til midlertidige ansatte. Boligene ligger spredt over hele byen og fordeler seg på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Mange er både gamle og upraktiske og svært vedlikeholdskrevende. Behovet for utleieboliger har også forandret seg. Dette er bakgrunnen for at NTNU går inn for å selge unna store deler av boligmassen.

De første som går ut er 10 rekkehus i Sildråpevegen på Angeltrøa, én leilighet i Brundalsgrenda, én i Vestre Tunhøgda, 13 på Saupstad/Kolstad/Flatåsen og to i Grim Saxeviks veg i Malvik.

Videre avventes ny reguleringsplan for Korsgata/Singsakerbakken, som skal reguleres tilbake til boligområde før det blir aktuelt å selge. NTNU har også flere boliger i Tempe- og Lerkendalområdene som er under omregulering. I den forbindelse opplyser Rønning at NTNU ikke har planer om riving på Lerkendal, slik det er fremstilt i Adresseavisen den siste tiden. Han bekrefter imidlertid at NTNU engasjerer seg for å beholde innflytelse over området, gjennom forslag til ny reguleringsplan som fastholder at området skal defineres for offentlig utbygging.

Videre forteller Rønning at NTNUs boliger på Lerkendal skal rustes opp og brukes til utleieboliger for gjesteforskere og andre midlertidige ansatte.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:15:54:55 1996-05-02