NTH-trykk inn i Tapir

NTH-trykk går inn i Tapir med virkning fra 1. mai. Fusjonen er en konsekvens av NTNUs planer om å opprette en intern kopisentral på Gløshaugen, etter modell fra kopisentralen på Dragvoll.


1. mai ble en vemodig dag for staben ved NTH-trykk som heretter er en del av Tapir-trykk. F.v. Inge Eide, Lisbeth Frøstad, Tor M. Abrahamsen, Bjørn H. Sørgjerd, Atle K. Sundli, Bjørn Christensen, Lajla Johansen og Gunnar Eide.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

Etter fusjonen vil NTH-trykk flytte det tyngste produksjonsutstyret til Tapir trykkeri på Nardo. Virksomheten på Gløshaugen blir innskrenket til studentrelaterte tjenester innen kopiering og trykking, produksjon av ID-kort, passfoto og bibliotektjenester. Dette innebærer en bemanningsreduksjon fra 14 til ni personer. Daglig leder Inge Eide opplyser at to av de fem overtallige får tilbud om førtidspensjon, to skal gå inn i vikariater som varer ut mars 1997, mens en person er uten nytt jobbtilbud.

- Grunnen til at vi slår oss sammen akkurat nå, er at NTNU planlegger å bygge opp en intern kopisentral på Gløshaugen og at dette vil forandre markedet for våre tjenester, opplyser Eide. Han forteller at NTH-trykk og Tapir har samarbeidet i flere år for å oppnå gunstige avtaler med produksjons- og utstyrsleverandører.

- Når vi nå har fjernet konkurranseelementet mellom oss regner vi med å stå sterkere overfor både leverandører og oppdragsgivere, sier Eide.

NTH-trykk ble opprettet som en stiftelse i 1958 og har helt siden starten vært basert på forretningsmessig drift, i konkurranse med eksterne trykkeribedrifter.

Siste årsomsetning var på 11 millioner kroner. Bedriften har lagt stor vekt på å bygge opp en solid fagkompetanse og har vært tidlig ute med å ta ibruk ny teknologi. Ett eksempel er utbygging av nettkommunikasjon med muligheter for å overføre manuskripter på datafiler via nettverk til produksjon.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:07:54 1996-05-02