Mmmmm...

'Blikkets begjær' og 'kjønnet i horrorfilm' kan man lese om i det første 50-siders nummeret av "M", - et tidskrift dratt i gang av hovedfagsstudenter i filmvitenskap ved Dragvoll.


Nyskapning fra Institutt for drama, film og teater - med samme navn som filmsjokoladen.

Nyskapningen heter "M" og har oppstått på initiativ fra hovedfagsstudenter i filmvitenskap ved NTNU. Intensjonen er å være et forum som kan virke samlende på kunst- og medieforskningen i Trondheim. Tidskriftet har også ambisjoner om å profilere kunst- og medieforskningen i Trondheim overfor andre tilsvarende forskningsmiljøer i Norge.

Artiklene i M er ikke bare skrevet av hovedfagsstudenter og fagfolk ved Instiutt for filmvitenskap. Også fagfolk fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland bidrar i "M".

I det første 50 siders-nummeret av "M", kan man blant annet lese om 'showbiz og karneval', om 'kjønnet i horrorfilmen', om 'blikkets begjær' samt en rapport fra en fagkonferanse i Pampelona i Spania.

"M" inneholder også en oversikt over relevante seminarer og konferanser som skal avvikles, både i Trondheim og rundt i verden.

Bakerst i tidsskriftet finnes en nyttig liste over kunst- og mediemiljøet i Trondheim hvor fagpersonalet og hovedfagstuderende er presentert med sine forsknings- og interesseområder, - et glimrende tiltak som gjør det mulig for alle interesserte å få et greit innblikk i hva det forskes på og av hvem - Tenk om en slik oppdatert oversikt kunne foreligge ved alle institutter ved Universitetet, og gjerne utgis samlet en gang årlig. Et slikt prosjekt vil ikke bare øke tilgjengeligheten til forskningsmiljøet, men også kunne øke de de tverrfaglige mulighetene som i stor grad ligger latent i universitetsmiljøet.

Én unøyaktighet har undertegnede å sette fingeren på; M påstår i et sitat (av Bent Fausting:) at "...'mmm' [er] den eneste lyd, som man kan danne med munden vedvarende lukket...". En telefon til Lingvistisk institutt avkrefter denne påstanden. Både b og p produseres med munnen lukket, forteller stipendiat Ole Torfinn Fagerli.

- Lyden p kan dessuten holdes lengre enn m. Lyden m kan man kun uttale så lenge man har luft. P derimot varer så lenge man kan holde pusten, understreker Fagerli, som også informerer om at det finnes en rekke afrikanske språk som har klikkelyder som formes med munnen godt igjenlukket...

Tidsskriftet, som dessuten har en smakfull layout som matcher filmfaget godt, koster 15,- pr. nummer og kan abonneres på. Adressen er Tidsskriftet M, Inst. for drama, film og teater, NTNU, 7055 Dragvoll.

Neste nummer av "M" slippes om en ukes tid.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:27:54 1996-05-02