Misforstått likestillingspolitikk

Det er ingen tvil om at omkvoteringen etter valgreglementet er korrekt, sier Kari Moxnes, leder i likestillingsutvalget ved gamle AVH. - Men utfallet av regelen forårsaker klart uintenderte konsekvenser. Poenget med Likestillingsloven er jo at kvinner eller generelt underrepresenterte grupper skal kunne få slippe til. Dagens NTNU har en sterk overvekt av menn i de fleste viktige posisjoner og organer, sier Moxnes og presiserer at likestilling må tenkes helhetlig.

- At dette er en rettferdig fordeling, er en misforstått likestillingspolitikk.

Førstekonsulent Agnes Bolsø ved Senter for Kvinneforskning påpeker at 84% av de vitenskapelige ansatte er menn.

- Med andre ord var det det overrepresenterte kjønn som stemte inn det underrepresenterte kjønn. Kvotering med bakgrunn i likestillingsloven er dermed direkte urimelig og i strid med intensjonene i loven, understreker hun.

Engasjerte enkeltpersoner i flere fagmiljø ved NTNU ønsker nå å sette søkelys på disse uheldige konsekvensene av valgreglementet ved å sende henvendelser til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, Forsknings- og utdanningskomitéen i Stortinget og Likestillingsombudet.

- Vi vil også å ta kontakt med avdeling for Kvinnerett ved det jurdiske fak. i Oslo for å foreslå et forskningsprosjekt som utreder bruken av kvoteringsbestemmelsene.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:19:23 1996-05-02